Fra intimitet til krænkelse

Udgivelsen zoomer ind på den udvikling, der sker, når et billede går fra at være en handling i forhold til ét andet menneske til at blive delt med flere uden den afbillede persons samtykke

Hvis du liker meg, må du dele et bilde

Rapporten kigger på unges motivation for at dele egne og andres nøgenbilleder. Rapporten berører også risiko og konsekvenser ved deling samt forslag til at forebygge deling (på norsk)

Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser

Udspillet foreslår at skærpe straffen, styrke politiets behandling af konkrete sager og skrue op for den forebyggende indsats i forbindelse med ulovlig deling af nøgenbilleder