Analyse af anmeldte trusler

Center for Kriminalitetsanalyse og Det Kriminalpræventive Råd har udarbejdet en analyse, der blandt andet viser, at digitale trusler, der fx fremsættes på sociale medier, fylder mere og mere

Angreb i den offentlige debat på Facebook

Rapporten er baseret på den hidtil
mest avancerede dansksprogede algoritme til detektion af angreb, anstødeligt og hadefuldt sprog i kommentarsporene på
offentlige danske Facebooksider

Democracy Perception Index 2021

Verdens største “temperaturmåling” på demokrati, der bl.a. undersøger danskeres holdning til sociale medier og deres indflydelse på demokratiet