Sextortion

Beskrivelse af fænomenet og råd til at håndtere det.

Forebyg grooming

Politiets råd til forebyggelse for både enkeltindivider og forældre.

Hvad er grooming?

Børns Vilkårs beskrivelse af grooming, og hvordan de møder det i deres rådgivning.

Analyse af anmeldte trusler

Center for Kriminalitetsanalyse og Det Kriminalpræventive Råd har udarbejdet en analyse, der blandt andet viser, at digitale trusler, der fx fremsættes på sociale medier, fylder mere og mere

Digital vold – forståelsespapir

Forståelsespapiret præsenterer en definition af digital vold, som Digitalt Ansvar har udarbejdet i samarbejde med medlemsorganisationer og netværk