Digital adfærd

Viden:

digital
adfærd

digital adfærd

Kategorien samler materiale, der undersøger – særligt børn og unges – adfærd på internettet. Kategorien berører temaer som brug af sociale medier, trivsel og digital dannelse.

0 %
af forældre føler ikke, de ved nok om deres barns brug af YouTube.

FRA Undersøgelse af forældres syn på deres børns brug af YouTube  (Medierådet for Børn og Unge, 2020)

Generelt

Børns digitale fællesskaber

Børns Vilkår, 2022
Rapporten giver indblik i børn og unges brug af forskellige digitale medier
Link

Børn og unges oplevelser med digitale krænkelser

Red Barnet, 2021
Red Barnet og SletDet foretog i 2021 en stor undersøgelse af børns og unges digitale adfærd og oplevelser med digitale krænkelser
Link

Investigating Risks and Opportunities for Children in a Digital World…

Unicef, 2021
En gennemgang af den seneste evidens indenfor børns brug af internettet og digitale teknologier. Flere forskellige digitale krænkelser behandles
Link

Børn og unges digitale liv

Sikker Internet Center Danmark, 2021
Rapporten giver indblik i centrets aktiviteter
Link

Et skada bilde av hvordan sex er

Red Barnet, 2020
Norsk udgivelse, der blandt andet viser at porno er noget, der øger interessen for nøgenbilleder
Link

Børn og unges trivsel og brug af digitale medier

VIVE, 2020
To analysenotater, der behandler børn og unges øgede forbrug af digitale medier og stigningen i mistrivsel
Link

EU Kids Online 2020

EU Kids Online, 2020
Kortlægning af børn i 9-16 års alderens brug af internettet og digitale teknologier (på engelsk)
Link

Digital dannelse i børnehøjde nr. 3

Børns Vilkår/Medierådet for Børn og Unge, 2020
Tredje af fire rapporter: Skolebørns liv med digitale medier hjemme og i skolen
Link

Krop, køn og digital adfærd

Børns Vilkår, 2020
Kapitel tre i rapporten fokuserer på børn og unges adfærd på sociale medier, herunder deres betydning for børn og unges trivsel
Link

TechDK Kommissionens 3. rapport: Kultur

TechDK Kommissionen, 2020
Djøfs tech-kommisions udgivelser kigger på hvordan digitaliseringen påvirker vores samfund og præsenterer en række anbefalinger
Link

Digital Dannelse i børnehøjde nr. 4

Børns Vilkår/Medierådet for Børn og Unge, 2020
Fjerde af fire rapporter: Skolebørn og dataetik
Link

Digital dannelse i børnehøjde nr. 2

Børns Vilkår/Medierådet for Børn og Unge, 2020
Anden af fire rapporter: Digitale medier i børnehaven
Link

#StyrPåSoMe – Er sociale medier faktisk en trussel for unges trivsel?

Nordisk Ministerråd, 2019
Rapporten undersøger hvordan unges brug af sociale medier påvirker deres trivsel
Link

Unge digitale medborgere

Sikker Internet Center Danmark, 2019
Rapporten giver overblik over centrets aktiviteter i 2018
Link

Digital dannelse i børnehøjde nr. 1

Børns Vilkår/Medierådet for Børn og Unge, 2019
Første af fire rapporter: Børnehavebørns hverdag med digitale medier
Link

365 digitale dage

Sikker Internet Center Danmark, 2017
Rapporten giver overblik over centrets aktiviteter i perioden juli 2016 til december 2017
Link

Anbefalinger – Børn og unges digitale liv set med unges øjne

Red Barnet mfl., 2017
Anbefalinger fra ni 12-17-årige til andre børn og unge, forældre, fagfolk, politikere og medier vedrørende børn og unges liv og adfærd på nettet
Link

For real: om unges adfærd på sociale medier

Det Kriminalpræventive Råd, 2017
Opsamling på workshop
Link

Ordet er dit! 

Sikker Internet Center Danmark, 2016
Opsummering af kampagne med fokus på livet på internettet
Link

Når forbrydelser bliver digitale

Det Kriminalpræventive Råd, 2016
En antologi om it-kriminalitet og adfærd på internettet
Link

Unge og medier

Børnerådet, 2014
En pixi-rapport om unges brug af digitale medier fra Børnerådets Børne- og Ungepanel
Link

Børn & unges digitale kompetencer og trivsel

Sikker Internet Center Danmark, 2011
Rapporten giver indblik i centrets aktiviteter
Link

Forældre

Forældres rolle i børns digitale liv

Det Kriminalpræventive Råd, 2021
Om forebyggelse af børn og unges risikoadfærd på nettet
Link

Undersøgelse af forældres syn på deres børns brug af YouTube

Medierådet for Børn og Unge, 2020
Undersøgelsen kigger bl.a. på bekymringer om indholdet på YouTube
Link

Undersøgelse om sikker internetbrug

Medierådet for Børn og Unge, 2017
Resumé af analyse foretaget af YouGov blandt 1000 forældre
Link