Sikkerhed

Viden:

SIKKERHED OG DATA

sikkerhed og data

Kategorien samler materiale, der beskæftiger sig med emner som etik, data og it-kriminalitet. Viden om sikker internetbrug kan spille en forebyggende rolle i forbindelse med digital vold.

”(…) den kriminalitet, som unge udfører i den digitale verden, opdeles i fem hovedtyper”:
• Ulovlig billed- og videodeling
• Hacking og DDoS-angreb
• Svindel
• Køb og salg af stoffer
• Pirateri og ulovlig downloading

fra Unges kriminelle adfærd på nettet (Det Kriminalpræventive Råd, 2018)

GEnerelt

Initiativer til online beskyttelse af børn

Digitalt Ansvar, 2022
Grønbogen kortlægger udvalgte initiativer til at beskytte børn online i otte geografiske områder
Link

Onlinespil gambler med børns data – rapport om GameTech

IDA/DataEthics, 2021
Rapporten kigger nærmere på forretningsmodellen bag det digitale spilmarked rettet mod børn
Link

Digital Dannelse i børnehøjde nr. 4

Børns Vilkår/Medierådet for Børn og Unge, 2020
Fjerde af fire rapporter: Skolebørn og dataetik
Link

Digitale platformes indsamling af brugerdata

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2020
Kortlægning, der viser en omfattende sporing af danske brugere på digitale platforme
Link

Surveillance giants

Amnesty, 2019
Rapporten dykker ned i tech-giganternes forretningsmodeller og overvågningsmekanismer (på engelsk)
Link

Survey on privacy in media and information literacy…

UNESDOC, 2017
Rapporten kombinerer resultater fra to undersøgelser, der bl.a. indeholder ungdomsperspektiver på privatlivets fred (på engelsk)
Link

Undersøgelse om sikker internetbrug

Medierådet for Børn og Unge, 2017
Resumé af analyse foretaget af YouGov blandt 1000 forældre
Link

Databeskyttelse – status 2015-16

Institut for Menneskerettigheder, 2016
Delrapport, der behandler nogle af de udfordringer, som Danmark står over for ift. borgeres ret til beskyttelse af deres data og kommunikation. Der er fokus på fem temaer, herunder beskyttelse ved brug af sociale medier
Link

National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Regeringen, 2014
Strategien præsenterer 27 initiativer, der har til formål at bidrage til at øge informationssikkerheden og styrke beskyttelsen mod cyberangreb
Link

IT-kriminalitet

Catching the virus: cybercrime, disinformation and…

Europol, 2020
Rapport, der undersøger COVID-19 pandemiens indflydelse på cyberkriminalitet (på engelsk)
Link

Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2019

Justitsministeriet, 2020
Læs mere om udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet, der i 2018 var særligt præget af Umbrella-sagen - se side 17
Link

Identitetsmisbrug belyst fra flere vinkler

Københavns Universitet, 2019
Rapporten undersøger hvem, der er ofre for identitetstyveri og de psykiske konsekvenser ved misbruget
Link

Unges kriminelle adfærd på nettet

Det Kriminalpræventive Råd, 2018
Opsamling af hovedpointer fra rapporten af samme navn
Link

Unges kriminelle adfærd på nettet, fuld rapport

Det Kriminalpræventive Råd, 2018
Rapporten afdækker unges kriminalitet på nettet, hvordan den udføres, og hvad der driver unge til det. Rapporten beskriver også, hvad der får nogle unge til at forlade de kriminelle miljøer igen
Link

Internetkriminalitet 2017

Det Kriminalpræventive Råd, 2018
Undersøgelsen belyser forskellige kriminalitetsformer ud fra omfang, fremgangsmåde, tab, offerprofil, politianmeldelse og oplevelse
Link

Cybercrime – når kriminaliteten rykker online

Det Kriminalpræventive Råd, 2018
Publikationen indeholder bekrivelser af forskellige former for IT-kriminalitet, en oversigt over relevante myndigheder samt gode råd til, hvordan du beskytter dig
Link

Den praktiske gennemførelse af de europæiske politikker for…

EU, 2017
Evaluering af Danmarks generelle kapacitet til at forebygge, efterforske og retsforfølge cyberkriminalitet
Link

Når forbrydelser bliver digitale

Det Kriminalpræventive Råd, 2016
En antologi om it-kriminalitet og adfærd på internettet
Link

Angreb og overgreb i cyberspace…

Det Kriminalpræventive Råd, 2015
Udgivelsen samler faglige indlæg fra den Kriminalpræventive dag 2015
Link

Internetkriminalitet 2014

Det Kriminalpræventive Råd, 2015
Offerundersøgelse af, hvem og hvor mange, der er udsat for "identitetstyveri, bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace"
Link

Kriminalitet i en digitaliseret verden, samlet rapport

Københavns Universitet, 2013
Forskningsprojekt, der belyser omfanget af og omkostningerne ved identitetstyveri og bedrageri på nettet
Link