Specifikke krænkelser

specifikke krænkelser

På denne side kan du finde materiale, der fokuserer på en specifik form for digital vold, samt introduktioner til fænomenet digital vold.

Unge deler markant færre nøgenbilleder og film af andre, uden at have fået lov først - altså den ulovlige deling. Samtidig ses, at unge i udskolingen nu i endnu højere grad deler nøgenbilleder og film af sig selv, mens udviklingen på ungdomsuddannelserne går i den modsatte retning.

fra Analyse: deling af nøgenbilleder (SSP-Samrådet, 2020)

GENERELT

Sextortion

Sikker digital, 2023
Beskrivelse af fænomenet og råd til at håndtere det.
Link

Hvad er sextortion?

Red Barnet, 2023
En beskrivelse af fænomenet sextortion.
Link

Digital vold – forståelsespapir

Digitalt Ansvar, 2022
Forståelsespapiret præsenterer en definition af digital vold, som Digitalt Ansvar har udarbejdet i samarbejde med medlemsorganisationer og netværk
Link

Konsekvenser ved digitale overgreb

Digitalt Ansvar
Gennemgang af de forskellige konsekvenser digital vold kan have for ofre
Link

Digital vold

Digitalt Ansvar
Introduktion til fænomenet digital vold
Link

Om digital vold

Danner
Kort introduktion til begrebet digital vold
Link

Hver femte er ramt

Telenor/Norstat, 2021
Undersøgelse af omfanget af digitale krænkelser blandt voksne i Danmark, foretaget af Norstat for Telenor
Link

Online Violence Against Women in the Nordic Countries

Kvenréttindafélag Íslands/Kvinderådet/KUN, 2017
Rapport, der kigger på digital vold mod kvinder i en nordisk kontekst. En af de få publikationer, der kigger på konsekvenserne ved digital vold blandt ofre (på engelsk)
Link

Om digitale krænkelser

Børns Vilkår
Introduktion til digitale krænkelser, særligt målrettet forældre
Link

Digital vold mod kvinder og piger

Eige, 2017
Rapport, der undersøger digital vold som kønnet fænomen - en god introduktion til emnet
Link

Viden om vold

BrydTavsheden
Oversigt over typer af vold, herunder digital vold
Link

Hvad er digital vold?

Kvinderådet, 2017
Opsummering af fund fra rapporten Online Violence Against Women in the Nordic Countries
Link

DIGITAL SELVSKADE

Selvskade – et fysisk udtryk for psykisk mistrivsel

Børns Vilkår, 2021
Rapporten indeholder et kapitel om digitalisering og digital selvskade
Link

online mobning

What is cyberbullying?

The Cybersmile Foundation
En oversigt over forskellige former for online mobning, hvorfor folk mobber og hvad man kan gøre, hvis man er udsat for mobning (på engelsk)
Link

Fakta om digital mobning

Det Kriminalpræventive Råd
Lettilgængelig oversigt over væsentlige fakta indenfor digital mobning
Link

Banter or Bullying? No Offence

The Cybersmile Foundation, 2020
Engelsk rapport, der undersøger hvor unge mennesker trækker grænsen ift. online mobning
Link

Banter or Bullying?

The Cybersmile Foundation, 2019
Engelsk rapport, der undersøger forholdet mellem mobning og drillerier blandt unge mennesker
Link

Beauty Cyberbullying – Expression Repression

The Cybersmile Foundation/Rimmel, 2018
Engelsk rapport om online mobning og skønhedsidealer, hvor datagrundlaget udgøres af 11.000 kvinder i alderen 16-25 år på tværs af 10 lande
Link

Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning…

Børnerådet, 2017
Analyse af unges erfaringer med digital mobning
Link

Stop Cyberbullying Day International Survey 2017

The Cybersmile Foundation, 2017
En international survey, der undersøger bystanderperspektiver på mobning, vold og chikane på nettet (på engelsk)
Link

Stop Cyberbullying Day Annual Report 2015

The Cybersmile Foundation, 2015
Kortere grafisk præsentation af en undersøgelse af unge menneskers holdning til online mobning (på engelsk)
Link

Cybermobning – når hele verden kigger med

Det Kriminalpræventive Råd, 2015
Podcast med forsker Jette Kofoed
Link

Pathways to Cyber Bullying from Bystander to Participant

Western Michigan University, 2013
En ph.d.-afhandling af Dr. Michele Siderman om personer, der har mobbet andre på nettet. Afhandlingen foreslår også fokusområder for fagpersoner, der vil forbygge online mobning (på engelsk)
Link

Virtual Violence II

Beatbullying, 2012
"Progress and Challenges in the Fight against Cyberbullying". Opfølger til rapporten Virtual Violence I: Protecting Children from Cyberbullying (på engelsk)
Link

Young People’s Voices on Cyberbullying

The Diana Award/The Children’s Research Centre, 2011
Engelsk rapport, der kigger på online mobning og reaktioner på online mobning blandt unge
Link

Virtual Violence I

Beatbullying, 2009
"Protecting Children from Cyberbullying". Engelsk rapport, der er inddelt i fire afsnit: hvem mobber, hvem er oftest ofre, konsekvenserne ved online mobning samt anbefalinger til at forebygge fænomenet
Link

Ulovlig deling

Et øjeblik for dig, et ungdomsliv for mig

Red Barnet, 2020
Om unges erfaringer med digitale sexkrænkelser, inklusiv at være modtager af intime billeder uden samtykke
Link

Fra intimitet til krænkelse

Red Barnet, 2018
Udgivelsen zoomer ind på den udvikling, der sker, når et billede går fra at være en handling i forhold til ét andet menneske til at blive delt med flere uden den afbillede persons samtykke
Link

Hvis du liker meg, må du dele et bilde

Red Barnet, 2018
Rapporten kigger på unges motivation for at dele egne og andres nøgenbilleder. Rapporten berører også risiko og konsekvenser ved deling samt forslag til at forebygge deling (på norsk)
Link

Unges erfaringer med digitale sexkrænkelser

Red Barnet, 2018
Resumé af de danske resultater fra det tværnationale deSHAME-projekt og rapporten Young people’s experiences of online sexual harassment
Link

Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser

Regeringen, 2017
Udspillet foreslår at skærpe straffen, styrke politiets behandling af konkrete sager og skrue op for den forebyggende indsats i forbindelse med ulovlig deling af nøgenbilleder
Link

Is it really that bad?

Red Barnet, 2015
En samling artikler om seksuelt misbrug af børn på nettet (på engelsk)
Link

Grooming

Grooming på nettet

Det Kriminalpræventive råd, 2023
Beskrivelse af groomingprocessen herunder groomingens otte faser.
Link

Hvad er grooming?

Børns Vilkår, 2023
Børns Vilkårs beskrivelse af grooming, og hvordan de møder det i deres rådgivning.
Link

Hverdagsbilleder af børn i seksualiserede kontekster

Red Barnet, 2020
Rapporten undersøger et specifikt fænomen hvor ikke-seksuelle billeder sættes i pornografisk kontekst og hvad der kan gøres for at beskytte børn mod at blive seksualiseret på internettet
Link

Annual Report 2019

Red Barnet, 2019
Årsrapporten fra det verdensomspændende netværk af civile anmeldelsestjenester INHOPE, som bekæmper seksuelt overgrebsmateriale med børn (på engelsk)
Link

Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn

Red Barnet, 2017
En rapport, der fokuserer på den lille andel af kvinder, der begår overgreb mod børn - blandt andet via online kommunikation
Link

Stalking

Om stalking

Dansk Stalking Center
Introduktion til fænomenet stalking, herunder digital stalking
Link

Omfanget og karakteren af stalking

Justitsministeriet, 2017/2018
Rapport fra Justitsministeriets forskningskontor, der bl.a. kigger på omfanget af stalking i Danmark og stalking som fænomen
Link

Stalking i Danmark – en kortlægning af erfaringer, konsekvenser og støttebehov

Syddansk Universitet, 2013
Rapporten beskriver og analyserer de udsattes stalkingerfaringer, konsekvenserne heraf og deres behov for støtte
Link

Fake

Addressing Ethical Dilemmas in AI: Listening to Engineers

DataEthics mfl., 2021
Rapporten behandler bl.a. diskrimination og uetiske beslutninger i forbindelse med kunstig intelligens (på engelsk)
Link

Automating Image Abuse – Deepfake bots on Telegram

Sensity, 2020
Rapporten dykker ned i en AI-baseret bot på tjenesten Telegram, der kan afklæde kvinder (på engelsk)
Link

The State of Deepfakes 2020: Update on Statistics and Trends

Sensity, 2020
Opfølger til rapporten The State of Deepfakes 2019: Landscape, Threats, and Impact (på engelsk) - bemærk: kræver betaling
Link

Snapshot Paper – Deepfakes and Audiovisual Disinformation

Centre for Data Ethics and Innovation, 2019
Udgivelsen er en del af tre publikationer om AI og etik (på engelsk)
Link

Identitetsmisbrug belyst fra flere vinkler

Københavns Universitet, 2019
Rapporten undersøger hvem, der er ofre for identitetstyveri og de psykiske konsekvenser ved misbruget
Link

Online chikane

Analyse af anmeldte trusler

Det Kriminalpræventive Råd, 2022
Center for Kriminalitetsanalyse og Det Kriminalpræventive Råd har udarbejdet en analyse, der blandt andet viser, at digitale trusler, der fx fremsættes på sociale medier, fylder mere og mere
Link

The State of Online Harassment

Pew Research Center, 2021
Rapporten tager udgangspunkt i 10.093 voksne amerikaneres oplevelser med online chikane. Rapporten viser at 4 ud af 10 har oplevet chikane og oftest pga. politiske holdninger (på engelsk)
Link

Digital chikane på det private arbejdsmarked

Digitalt Ansvar, 2021
Rapporten er en kortlægning af omfang, karakter og konsekvenser af digital chikane på det private arbejdsmarked
Link

Digitalchikane.dk

Digitalt Ansvar, 2021
Digitalchikane.dk er udviklet til at hjælpe private arbejdsgivere med at forebygge og håndtere digital chikane.
Link

Digital chikane

Vold som Udtryksform, 2020
Introduktion til digital chikane som fænomen - særligt fokuseret på arbejdspladser
Link

Online Harassment 2017

Pew Research Center, 2017
En repræsentativ undersøgelse blandt 4.248 amerikanske voksne, der kigger på online vold og chikane fra forskellige perspektiver (på engelsk)
Link