Specifikke krænkelser

På denne side kan du finde materiale, der fokuserer på en specifik form for digital vold, samt introduktioner til fænomenet digital vold.
Læs mere

Sikkerhed og data

Kategorien samler materiale, der beskæftiger sig med emner som etik, data og it-kriminalitet. Viden om sikker internetbrug kan spille en forebyggende rolle i forbindelse med digital vold.
Læs mere

Tryghed og demokrati

Kategorien samler materiale, der beskæftiger sig med emner som hadfuld tale, den demokratiske samtale, ekstremisme og lovgivning.
Læs mere

Digital adfærd

Kategorien samler materiale, der undersøger – særligt børn og unges – adfærd på internettet. Kategorien berører temaer som brug af sociale medier, trivsel og digital dannelse.
Læs mere