Virtual Violence II

“Progress and Challenges in the Fight against Cyberbullying”. Opfølger til rapporten Virtual Violence I: Protecting Children from Cyberbullying (på engelsk)

Virtual Violence I

“Protecting Children from Cyberbullying”. Engelsk rapport, der er inddelt i fire afsnit: hvem mobber, hvem er oftest ofre, konsekvenserne ved online mobning samt anbefalinger til at forebygge fænomenet