Offensive Language and Hate Speech Detection for Danish

Artiklen (på engelsk) fortæller om konstruktionen af et dansk datasæt, der kan bruges til automatisk at opspore hadefuld og krænkende tale på sociale platforme – indtil videre har dette primært været muligt indenfor det engelske sprog