Evaluering af #hackhadet

En del af initiativ fem, forebyggelse af online-radikalisering, i satspuljeaftalen for 2017 vedrørende forebyggelse af ekstremisme og radikalisering